อบรมนักพากย์ รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สมัครอบรม

ยืนยันข้อมูล

(*เต็ม*) เรียนรู้ Trick เพิ่มเทคนิคการเป็นนักพากย์ รุ่นที่ 4 ปิดรับสมัคร

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นนักพากย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่สนใจและรักในการพากย์และการใช้เสียง สามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตและเป็นทักษะที่ใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต (เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 2, 3, 9, 16 พ.ค. 63)

ราคา 8,500 บาท

เปิดรับสมัคร
17 ม.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
สถานที่
ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

*เต็มแล้วค่ะ*

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อผ่านทาง inbox page Thai PBS Academy ไว้ก่อน

หากมีผู้สละสิทธิ์จะติดต่อกลับนะคะ

ขอบคุณค่ะ

-----------------------------------------

สำหรับผู้ที่สนใจและรักในการพากย์และการใช้เสียง


* เรียนรู้เทคนิคการใช้เสียง การวอร์มเสียงและการฝึกเสียง โดยครูสอนการใช้เสียงโดยเฉพาะ

* เรียนรู้เทคนิคการพากย์ อุปกรณ์ และเครื่องมือในงานพากย์ 

* เรียนรู้ศิลปะการเป็นนักพากย์มืออาชีพ 

* พัฒนาทักษะการพากย์ สามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตและเป็นทักษะที่ใช้ประกอบอาชีพได้

 

**จัดเต็ม ตลอด 4 วัน รวม 29 ชั่วโมง พร้อมฝึกปฏิบัติจริงในห้องพากย์ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

//ค่าสมัครอบรม : 8,500 บาท/คน

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณกัญ 02-790-2429 หรือ 086-540-0439

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้านล่างให้ครบถ้วน
 • ส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินและเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 • ภาพถ่ายหน้าตรง
 • สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการอบรม (ถ้ามี)
 • กรณี ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ในนามหน่วยงาน โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนภาษี ภพ.20 และ หนังสือรับรอง บจก. ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลที่ท่านกรอกผิดไม่สามารถแก้ไขใหม่ได้
เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน
 • โอนเงินเข้าบัญชี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 071-0-09568-6 เท่านั้น
 • กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 5 วัน นับจากวันที่สมัคร
 • ส่งเอกสารการชำระเงิน และเอกสารอื่นๆ มาที่ email : ThaiPBSAcademy@thaipbs.or.th
 • เนื่องจากองค์การฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000647409

หมายเหตุ:

 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทีมผู้จัดงานได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนด ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
 • โปรดตรวจสอบยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง หากชำระเงินเกินจำนวน ทางไทยพีบีเอสขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

วิทยากร

วิทยากรไทยพีบีเอส

ชนาธิป ไพรพงศ์
โปรดิวเซอร์วิทยุออนไลน์

วิทยากรรับเชิญ

เสนาะทิพย์ วงศ์ศิริจินดา
นักพากย์
รศ.จารุณี หงส์จารุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เสียง (Voice Training Specialist) อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภินันท์ ธีระนันทกุล
นักพากย์
นิรมล กิจภิญโญชัย
นักพากย์
TOP