อบรมนักพากย์ รุ่นที่ 4

รายละเอียด

สมัครอบรม

บันทึกข้อมูล

รายละเอียดคอร์สอบรมที่เลือก

8,000 บาท

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นนักพากย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่สนใจและรักในการพากย์และการใช้เสียง สามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตและเป็นทักษะที่ใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

รายละเอียดการสมัครอบรม

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบการสมัคร
ส่วนที่ 3 การออกใบเสร็จรับเงิน
TOP