สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
เดินทางด้วยรถส่วนบุคคลสามารถดูแผนที่จากทาง Google Map

เดินทางด้วยรถเมล์สาธารณะ

- รถเมล์ฝั่งขาออกที่ผ่าน รถเมล์สาย 52, 29, 95, 504, 510, 513, 538, ปอ. 29, ปอพ. 504

- รถเมล์ฝั่งขาเข้าที่ผ่าน รถเมล์สาย 52, 29, 95, 187, 504, 510, 519, 555

เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2428, 02-790-2429 และ 02-790-2424
TOP