(เต็ม) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ (AD)

รายละเอียด

สมัครอบรม

ยืนยันข้อมูล

(เต็ม) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ ปิดรับสมัคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ (Audio Description - AD) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะ ในการเขียนบทและผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ โอกาสของก้าวแรกที่จะเป็นผู้ผลิตผลงาน AD หน้าใหม่ของวงการสื่อ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัคร
8 ส.ค. 2565 - 8 ส.ค. 2565
สถานที่
ไทยพีบีเอส

- ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว - 

----------------------------------------------------------------------------

ไทยพีบีเอสร่วมกับบริษัทกล่องดินสอจำกัด

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้ผู้อบรมสามารถเขียนบทและผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพ

สำหรับให้บริการคนตาบอดได้สามารถดูสื่อต่างๆ ได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

ถือเป็นโอกาสที่ดีของก้าวแรกที่จะเป็นผู้ผลิตผลงาน AD หน้าใหม่ของวงการสื่อ

และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม 

--------------------------------------------------------------------

อบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร D ไทยพีบีเอส

รับจำนวนจำกัด 30 คน

--------------------------------------------------------------------

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ (www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 20 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Inbox Facebook: Thai PBS Academy

www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy

โทร 02 790 2414 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.) 

 

TOP