สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021
เดินทางด้วยรถส่วนบุคคลสามารถดูแผนที่จากทาง Google Map

เดินทางด้วยรถเมล์สาธารณะ

สาย 52, 187, 504, 510, 555 และ 29

เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2428, 02-790-2429 และ 02-790-2424
TOP