ไทยพีบีเอส ร่วมกับ กสทช.จัดอบรมหลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส ร่วมสนับสนุนกิจกรรม กสทช.จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส ร่วมสนับสนุนกิจกรรม กสทช. จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ล่ามภาษามือ จำนวน 12 คน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

โดยได้อำนวยความสะดวกสถานที่การจัดอบรม และวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การผลิตรายการโทรทัศน์ และการปฏิบัติตนในการทำงานเป็นล่ามภาษามือในกิจการโทรทัศน์" โดยคุณโยธิน สิทธิบดีกุล ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์ และคุณเชิดชาย มากบำรุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว พร้อมกันนี้ คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้มาร่วมต้อนรับผู้อบรมในครั้งนี้ด้วย


TOP